Gesta Danorum

31.00

Du som köper en bok på aetatis.se innan 24 december blir inbjuden att delta i en bourbonprovning 31 januari 2024 – givetvis kan du skänka bort din biljett till någon som julklapp. Du kan läsa mer om detta på första sidan, aetatis.se

Gesta Danorum ger dig inte bara en mytologisk historia över Danmark från tiden innan Jesu födelse fram till Danmarks kristnande, utan också en del av Sveriges förflutna och nycklar till våra nordiska gudasagor.

Skildringen är baserad på berättelser ur skandinaviska myter, de isländska sagorna och hjälteberättelser. Här finns bland annat originalet till Hamlet, som Shakespeare senare smyckade ut och odödliggjorde i dramat med samma namn.


Den danske historikern och författaren Saxo Grammaticus (cirka 1150–1206) var sekreterare hos ärkebiskop Absalon av Danmark i Lund, och samtida med kung Valdemar den store av Danmark.

Saxos familj var nära förbunden med en av de viktigaste danska stormanssläkterna som stöttade Valdemar­dynastin; Hvide-ätten.

Saxo säger också i sitt förord att både hans far och farfar tjänade som krigsmän under kung Valdemar I av Danmark.


Kyrkomannen Absalon Hvide var en av den danska medeltidens största gestalter. Såväl i sin politiska som i sin kyrkliga verksamhet leddes han av en enhetlig tanke: det danska rikets och den danska kulturens hävdande och förkovran.

Ärkebiskopen gav därför sin klerk Saxo uppdraget att sammanställa en förhärligande krönika över Danmarks historia det danska folket: ”Eftersom alla andra folk brukar framhäva storheten av sina dåd och glädjas över minnet av sina förfäder.”


Gesta Danorum (Danmarks krönika) kom att bestå av 16 böcker, av vilka de nio första ingår i denna volym.

Buy now Read more