Vem vid sina sinnens fulla bruk startar ett bokförlag i dag?Den tryckta bokens tid är ju förbi – det är den allmänna och allenarådande sanningen för dagen. Men just därför att vi inte erkänner de allmänna och allenarådande sanningar som råder för dagen startar vi ett bokförlag. Nej, det är inte en handling av trots när det gäller den dominerande inställningen om böcker och bokmarknad.

Det är en handling av trots mot alla dominerande inställningar.

Vi kommer inte att ge dig böcker som får dig att förstå samtiden, vi kommer att ge ut böcker som får dig att förstå att samtiden är onödig. Och vårt namn? Vi har valt det för att vi vill bidra till att skapa en kulturens tidsålder. Det innebär inte att vi ser framför oss ett samhälle där alla ägnar sig åt att läsa, skriva, måla eller sjunga i kör.

Kultur är för oss så mycket mer; det är inte bara en fråga om de konstnärliga verk som skapas – det är också en fråga om hur vi lever, producerar, bor och älskar. Våra seder och mentaliteter. Vi vill återknyta till och återskapa det antika, västerländska kulturarvet där allt detta var en enhet. Att vi anknyter till detta antika arv är just det som gör oss så nödvändigt samtida.

Boris Benulic
1 december, 2017