UPPTÄCK VÅRA E-BÖCKER OCH E-MAGASIN


Nu börjar vi sälja förlagets böcker som e-böcker och först ut är Mänsklighetens historia i korthet samt Inte mitt krig! Därtill börjar förlaget släppa ett e-magasin (QLN). Magasinet är döpt efter Boris favoritmotto, den order Cortéz gav sina män när de ville återvända hem: Bränn skeppen (Quemar las navez).

QLN är ett generalangrepp på den förhärskande kulturen. Till en början är det månatlig utgivning som gäller, och i efterhand kommer man att kunna prenumerera. I december kan du läsa en lång essä som avhandlar Jan Myrdal, Jörn Donner, Ulf Lundell, Lars Norén samt Alex Schulman—under rubriken ”Resa med öppen gylf men med stängt förnuft”.

Essän i QLN diskuterar hur dessa uppburna författare bäddat för kärnfamiljens kollaps och kärlekens försvinnande genom sina verk och sitt leverne genom vilka de angripit de gamla dygderna. Hur kan kulturlivet och dessa personer formatera människors tankar? Läs QLN så får du svar.

Gesta Danorum

En del av Sveriges historia

Gesta Danorum ger dig inte bara en mytologisk historia över Danmark från tiden innan Jesu födelse fram till Danmarks kristnande, utan också en del av Sveriges förflutna och nycklar till våra nordiska gudasagor.
  Skildringen är baserad på berättelser ur skandinaviska myter, de isländska sagorna och hjälteberättelser. Här finns bland annat originalet till Hamlet, som Shakespeare senare smyckade ut och odödliggjorde i dramat med samma namn.

Den danske historikern och författaren Saxo Grammaticus (cirka 1150– 1206) var sekreterare hos ärkebiskop Absalon av Danmark i Lund, och samtida med kung Valdemar den store av Danmark.
  Saxos familj var nära förbunden med en av de viktigaste danska stormanssläkterna som stöttade Valdemar­dynastin; Hvide-ätten.
  Saxo säger också i sitt förord att både hans far och farfar tjänade som krigsmän under kung Valdemar I av Danmark.

Kyrkomannen Absalon Hvide var en av den danska medeltidens största gestalter. Såväl i sin politiska som i sin kyrkliga verksamhet leddes han av en enhetlig tanke: det danska rikets och den danska kulturens hävdande och förkovran.
  Ärkebiskopen gav därför sin klerk Saxo uppdraget att sammanställa en förhärligande krönika över Danmarks historia det danska folket: ”Eftersom alla andra folk brukar framhäva storheten av sina dåd och glädjas över minnet av sina förfäder.”

Gesta Danorum (Danmarks krönika) kom att bestå av 16 böcker, av vilka de nio första ingår i denna volym.

Senast utgivet

Förlagsbloggen

Om Cultura Ætatis


Vem vid sina sinnens fulla bruk startar ett bokförlag i dag?

Den tryckta bokens tid är ju förbi – det är den allmänna och allenarådande sanningen för dagen. Men just därför att vi inte erkänner de allmänna och allenarådande sanningar som råder för dagen startar vi ett bokförlag. Nej, det är inte en handling av trots när det gäller den dominerande inställningen om böcker och bokmarknad. Det är en handling av trots mot alla dominerande inställningar.


Läs mer