Den Svarta serien

»Om du har en trädgård och ett bibliotek, så har du allt du behöver», deklarerade Marcus Tullius Cicero.

Vår Svarta serie är för dig som inser att vi rör oss framåt – men du förstår också att där framme väntar en avgrund. I serien möter du tänkare som för årtionden sedan varnade för vad du dagligen nu tvingas uppleva – och de har en del av svaren på hur vi kan ändra vår färdriktning.

Trädgården ger dig kontakt med livet, naturen – och därmed med dig själv – därför att den är fysisk, påtaglig och en fast punkt en ständigt föränderlig omvärld.
På samma sätt är det med biblioteket. De tryckta böckerna som står där i hyllorna är en rent fysisk motståndshandling i dagens samhälle där minnesförlust är karriärbefrämjande.
Raderna med böcker är en försvarsmur mot det moderna samhällets försök att få dig att driva med strömmen.

Vi på Cultura Aetatis kan inte hjälpa dig med trädgården – däremot med biblioteket.

De första fyra titlarna i den Svarta serien är:

01. Inte mitt krig – Boris Benulic

02. Mänsklighetens historia i korthet – Framsteg och förfall – Hans-Herrman Hoppe

03. Svenska allmogens frihetsstrider – Alfred Kämpe

04. En tillfrisknande miljöaktivist bekännelser – Paul Kingsnorth.

Till butiken och den Svarta serien

Om Cultura Ætatis


Vem vid sina sinnens fulla bruk startar ett bokförlag i dag?

Den tryckta bokens tid är ju förbi – det är den allmänna och allenarådande sanningen för dagen. Men just därför att vi inte erkänner de allmänna och allenarådande sanningar som råder för dagen startar vi ett bokförlag. Nej, det är inte en handling av trots när det gäller den dominerande inställningen om böcker och bokmarknad. Det är en handling av trots mot alla dominerande inställningar.


Läs mer